Jeśli znalazłeś jakiś błąd w naszym sklepie lub masz jakąś sugestię - prosimy wpisz ją poniżej.


Email:

Brak produktów w koszyku

CYBER-ANDRZEJKOWY SZAŁ PROMOCJI!!!

Szanowni Klienci z okazji ANDRZEJEK przygotowaliśmy specjalne promocje!!!

http://fasklep.pl/fa-nutrition-gluta-core-69752-123.html
http://fasklep.pl/fa-nutrition-gold-whey-protein-isolate-71919-301.html
http://fasklep.pl/premium-nutrition-crea-stack-70984-295.html
http://fasklep.pl/premium-nutrition-power-pump-293.html
http://fasklep.pl/fa-nutrition-xtreme-beef-mass-222.html
http://fasklep.pl/fa-nutrition-xtreme-bcaa-5000-227.html
http://fasklep.pl/fa-nutrition-xtreme-charge-362.html
http://fasklep.pl/fa-nutrition-whey-protein-406.html
http://fasklep.pl/fa-nutrition-xtreme-beef-mass-222.html
http://fasklep.pl/so-good-protein-189.html

 

Promocja dotyczy osób kupujących produkty w cenach detalicznych. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem promocji.

 

Pozdrawiamy,

Team FAsklep.pl

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ "ANDRZEJKOWY SZAŁ PROMOCJI W SKLEPIE FA"

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Promocja pod nazwą „Andrzejkowy szał promocji w sklepie FA”, zwana dalej Promocją jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzona przez Fitness Authority Sp. z o.o. w Otominie.

2. Organizatorem promocji oraz fundatorem nagród jest Fitness Authority Sp. z o.o. z siedzibą w Otominie (80-174) przy ul. Konnej 40, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000355208, NIP: 9571037001; REGON: 221006572.

3. Promocja skierowana jest do klientów sklepu internetowego www.fasklep.pl

4. Niniejszy Regulamin reguluje zasady organizacji Promocji.

 

§2 CZAS TRWANIA PROMOCJI

1. Promocja rozpoczyna się dnia 28 listopada 2016 r. o godz. 17:00 i potrwa do wyczerpania zapasów (decyduje data złożenia zamówienia).

 

§3 WARUNKI PROMOCJI

1. Promocją objęte są wszystkie zakupy dokonane w sklepie www.fasklep.pl w terminie, o którym mowa w punkcie 2.1. niniejszego Regulaminu.

2. Promocja polega na tym, że Klient w okresie promocji do zakupu wyszczególnionych poniżej shakerów otrzymuje możliwość zakupu dodatkowego produktu za 1 grosz. Promocja obejmuje następujące produkty:

1) Gluta z linii FA Core 400g, smak: naturalny w cenie 49zł brutto + produkty za 1 grosz: shaker, 5 szt. one serving size Whey Delicious.

2) Gold Whey Protein Isolate smak: naturalny w cenie 99zł brutto + produkty za 1 grosz: t-shirt FA, shaker HQ, 5 szt. one serving size Whey Delicious, czapka

3) PREMIUM Nutrition Crea Stack 300g + produkty za 1 grosz: shaker, baton So good! Flapjack 5 szt. one serving size Whey Delicious

4) PREMIUM Nutrition Power Pump 420g w cenie 49zł brutto + produkty za 1 grosz: shaker HQ, baton So good! Flapjack, 5 szt. one serving size Whey Delicious, opaska na rękę, one serving size Premium Power Pump.

5) So good! Protein 908g vanilla-orange w cenie 49zł brutto + produkty za 1 grosz: shaker, opaska.

6) Xtreme Beef Mass 2500g w cenie129zł brutto + produkty za 1 grosz: t-shirt FA, shaker, baton So good! Flap Jack, 5 szt. one serving size Whey Delicious

7) Xtreme BCAA 5000 500g w cenie 85zł brutto + produkty za 1 grosz: shaker HQ, baton So good! Flapjack, 5 szt. one serving size Whey Delicious, t-shirt FA, czapka niebieska

8) Xtreme C.H.A.R.G.E. Set 500g w cenie 69zł brutto + produkty za 1 grosz: shaker, one serving size C.H.A.R.G.E., czapka niebieska

9) Wellness Line Whey Delicious 1000g w cenie 69zł brutto + produkty za 1 grosz: shaker HQ, 4 szt. one serving size Whey Delicious

10) PREMIUM Nutrition Amino 4000 300tab w cenie 39zł brutto + produkty za 1 grosz: baton So good! Flapjack, 5 szt. one serving size Whey Delicious.

 

§4 REKLAMACJE

1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane mailowo na adres bok@fasklep.pl.

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania.

3. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje Uczestników Promocji na podstawie Regulaminu.

4. Decyzja Komisji w sprawie reklamacji jest ostateczna, o sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony informacją e-mail przesłaną na adres email, z którego została zgłoszona reklamacja.

 

§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Promocji a także dla celów marketingowych Organizatora.

2. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Fitness Authority Sp. z o.o. z siedzibą w Otominie 80-174, ul. Konna 40.

 

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 28.11.2016 r.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji.

4. Wszelkie spory między Organizatorem Promocji i jego Uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

5. Materiały reklamowe Promocji mają jedynie charakter informacyjno-promocyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, obserwuj naszą ofertę.

Info

KUP TERAZ MASS z linii CORE 7kg, a otrzymasz dodatkowo w zestawie: t-shirt Core Team + 4 próbki Mass + shaker Mass + baton Mass
x