Jeśli znalazłeś jakiś błąd w naszym sklepie lub masz jakąś sugestię - prosimy wpisz ją poniżej.


Email:

Brak produktów w koszyku

DARMOWA DOSTAWA DLA ZAMÓWIEŃ POWYŻEJ 60ZŁ PLUS WITAMINY GRATIS!!!

Szanowni Klienci z okazji GLOBAL SHOPPING FESTIVALU każde zamówienie o wartości powyżej 60zł jest dostarczane przez nas gratis!!! Oprócz tego do każdego zamówienia dodajemy w gratisie witaminy: FA Nutrition Hair + Nails & Skin Formula http://fasklep.pl/hair-nails-skin-formula-69936-196.html lub FA Nutrition Eyes Formula http://fasklep.pl/fa-nutriteyes-formula-69935-197.html

 

Zapraszamy do zakupów!!!

 

Promocja dotyczy osób kupujących produkty w cenach detalicznych. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem promocji.

 

Pozdrawiamy,

Team FAsklep.pl

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ "GLOBAL SHOPPING FESTIVAL – SALES STORM"

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Promocja pod nazwą „Darmowa Dostawa’’, zwana dalej Promocją jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzona przez Fitness Authority Sp. z o.o. w Otominie.

2. Organizatorem promocji oraz fundatorem nagród jest Fitness Authority Sp. z o.o. z siedzibą w Otominie 80-174, ul. Konna 40, NIP 957 103 70 01, REGON 221006572, KRS: 0000355208.

3. Promocja skierowana jest do klientów sklepu internetowego www.fasklep.pl

4. Niniejszy Regulamin reguluje zasady organizacji Promocji.

 

§2 CZAS TRWANIA PROMOCJI

1. Promocja rozpoczyna się 10.11.2016 r. o godz. 17:00 i potrwa do 13.11.2016 r. do godz.23:59 (decyduje data złożenia zamówienia).

 

§3 WARUNKI PROMOCJI

1. Promocją objęte są wszystkie zakupy dokonane w sklepie www.fasklep.pl w terminie, o którym mowa w punkcie 2.1. niniejszego Regulaminu.

2. Promocja polega na tym, że klient w okresie promocji nie ponosi kosztu dostawy produktu o którym mowa w punkcie 3.1., kurierem pod wskazany adres oraz otrzymuje do dokonanych zakupów gratis suplement diety FA Nutrition Eyes Formula oraz FA Nutrition Hair+Nails & Skin Formula

3. Promocja obejmuje zamówienia złożone na kwotę od 60 zł wzwyż.

4. Promocja nie obejmuje opłat pobieranych przy niektórych sposobach płatności (m.in. płatność za pobraniem, e-karta, e-przelew) w sklepie internetowych www.fasklep.pl.

 

§4 REKLAMACJE

1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane mailowo na adres bok@fasklep.pl.

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania.

3. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje Uczestników Promocji na podstawie Regulaminu.

4. Decyzja Komisji w sprawie reklamacji jest ostateczna, o sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony informacją e-mail przesłaną na adres email, z którego została zgłoszona reklamacja.

 

§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Promocji a także dla celów marketingowych Organizatora.

2. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Fitness Authority Sp. z o.o. z siedzibą w Otominie 80-174, ul. Konna 40.

 

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 10.11.2016 r.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji.

4. Wszelkie spory między Organizatorem Promocji i jego Uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

5. Materiały reklamowe Promocji mają jedynie charakter informacyjno-promocyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, obserwuj naszą ofertę.

Info

KUP TERAZ MASS z linii CORE 7kg, a otrzymasz dodatkowo w zestawie: t-shirt Core Team + 4 próbki Mass + shaker Mass + baton Mass
x