Jeśli znalazłeś jakiś błąd w naszym sklepie lub masz jakąś sugestię - prosimy wpisz ją poniżej.


Email:

Brak produktów w koszyku

Darmowa dostawa z okazji Dnia Chłopaka

Szanowni klienci,

 

Teraz specjalnie dla Was darmowa dostawa dla zamówień powyżej 70zł od piątku od 6:00 (30.09.2016) do niedzieli do 23:59 (2.10.2016).
Zapraszamy do składania zamówień. Regulamin promocji poniżej.

Pozdrawiamy,

Team FAsklep.pl

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

"Darmowa Dostawa z okazji Dnia Chłopaka"

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Promocja pod nazwą "Darmowa Dostawa", zwana dalej Promocją jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzona przez Fitness Authority Sp. z o.o. w Otominie.

2. Organizatorem promocji oraz fundatorem nagród jest Fitness Authority Sp. z o.o. z siedzibą w Otominie 80-174, ul. Konna 40, NIP 957 103 70 01, REGON 221006572, KRS: 0000355208.

3. Promocja skierowana jest do klientów sklepu internetowego www.fasklep.pl

4. Niniejszy Regulamin reguluje zasady organizacji Promocji.

 

§2

CZAS TRWANIA PROMOCJI

1. Promocja rozpoczyna się 30.08.2016 o godz. 6:00 i potrwa do 2.09.2016 r. do godz. 23:59 (decyduje data złożenia zamówienia).

 

§3

WARUNKI PROMOCJI

1. Promocją objęte są wszystkie zakupy dokonane w sklepie www.fasklep.pl w terminie, o którym mowa w punkcie 2.1. niniejszego Regulaminu.

2. Promocja polega na tym, że klient w okresie promocji nie ponosi kosztu dostawy produktu o którym mowa w punkcie 3.1., kurierem pod wskazany adres.

3. Promocja obejmuje zamówienia złożone na kwotę od 70 zł wzwyż.

4. Promocja nie obejmuje opłat pobieranych przy niektórych sposobach płatności (m.in. płatność za pobraniem, e-karta, e-przelew) w sklepie internetowych www.fasklep.pl.

 

§4

REKLAMACJE

1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane mailowo na adres bok@fasklep.pl.

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania.

3. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje Uczestników Promocji na podstawie Regulaminu.

4. Decyzja Komisji w sprawie reklamacji jest ostateczna, o sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony informacją e-mail przesłaną na adres email, z którego została zgłoszona reklamacja.

 

§5

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Promocji a także dla celów marketingowych Organizatora.

2. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Fitness Authority Sp. z o.o. z siedzibą w Otominie 80-174, ul. Konna 40.

 

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 30.09.2016 r.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji.

4. Wszelkie spory między Organizatorem Promocji i jego Uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

5. Materiały reklamowe Promocji mają jedynie charakter informacyjno-promocyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, obserwuj naszą ofertę.

Info

KUP TERAZ MASS z linii CORE 7kg, a otrzymasz dodatkowo w zestawie: t-shirt Core Team + 4 próbki Mass + shaker Mass + baton Mass
x