Jeśli znalazłeś jakiś błąd w naszym sklepie lub masz jakąś sugestię - prosimy wpisz ją poniżej.


Email:

Brak produktów w koszyku

NOCNA WYPRZEDAŻ!!!

Szanowni Klienci,

tylko teraz 30 stycznia 2017r. od godz. 17:00 do 31 stycznia 2017r. do godz. 8:00 przygotowaliśmy dla Państwa szalone promocje:

1) Premium Nutrition BCAA + G Power 1000g 79zł

2) Premium Nutrition Power Pump 420g 47zł + 8x one serving size + shaker HQ + opaska

3) Premium Nutrition Crea Stack 300g + 5x one serving size + shaker HQ

4) Premium Nutrition WPI 2270g 134zł +4x one serving size + shaker

5) Premium Nutrition WPC 108zł +4x one serving size + shaker

6) Premium Nutrition HQ Mass Up 7kg 123zł +4x one serving size + shaker

7) BIAŁKO FA NUTRITION WHEY 908G PLUS T-SHIRT 69ZŁ

8) XTREME TECH-AMINO PRZECENIONE Z 69ZŁ NA 39ZŁ

9) So good! Organic Pasta Makarony 13,20zł

10) XTREME WHEYBOLIC 80 500g promocyjna cena

11) SHAKERY HQ

12) Xtreme Beef Mass 2500g

13) Xtreme Bcaa 5000 400g

14) MĄKA MIGDAŁOWA KUP 2 W CENIE 1

15) ZESTAWY PROMOCYJNE

Zapraszamy do składania zamówień!!!

 

Promocja dotyczy osób kupujących produkty w cenach detalicznych. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem promocji.

 

Pozdrawiamy,

Team FAsklep.pl

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ "NOCNA WYPRZEDAŻ"

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Promocja pod nazwą "NOCNA WYPRZEDAŻ", zwana dalej Promocją jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzona przez Fitness Authority Sp. z o.o. w Otominie.

2. Organizatorem promocji oraz fundatorem nagród jest Fitness Authority Sp. z o.o. z siedzibą w Otominie (80-174) przy ul. Konnej 40, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000355208, NIP: 9571037001; REGON: 221006572.

3. Promocja skierowana jest do klientów sklepu internetowego www.fasklep.pl

4. Niniejszy Regulamin reguluje zasady organizacji Promocji.

 

§2 CZAS TRWANIA PROMOCJI

1. Promocja rozpoczyna się dnia 30 stycznia 2017r. o godz. 17:00 i potrwa do 31 stycznia 2017r. do godz. 8:00 (decyduje data i godzina złożenia zamówienia) lub do wyczerpania zapasów.

 

§3 WARUNKI PROMOCJI

1. Promocją objęte są wszystkie zakupy dokonane w sklepie www.fasklep.pl w terminie, o którym mowa w punkcie 2.1. niniejszego Regulaminu.

2. W trakcie promocji klient może zakupić dowolną ilość PRODUKTÓW promocyjnych.

1) Premium Nutrition BCAA + G Power 1000g 79zł

2) Premium Nutrition Power Pump 420g 47zł + 8x one serving size + shaker HQ + opaska

3) Premium Nutrition Crea Stack 300g + 5x one serving size + shaker HQ

4) Premium Nutrition WPI 2270g 134zł +4x one serving size + shaker

5) Premium Nutrition WPC 108zł +4x one serving size + shaker

6) Premium Nutrition HQ Mass Up 7kg 123zł +4x one serving size + shaker

7) BIAŁKO FA NUTRITION WHEY 908G PLUS T-SHIRT 69ZŁ

8) XTREME TECH-AMINO PRZECENIONE Z 69ZŁ NA 39ZŁ

9) So good! Organic Pasta Makarony 13,20zł

10) XTREME WHEYBOLIC 80 500g promocyjna cena

11) SHAKERY HQ

12) Xtreme Beef Mass 2500g

13) Xtreme Bcaa 5000 400g

14) MĄKA MIGDAŁOWA KUP 2 W CENIE 1

15) ZESTAWY PROMOCYJNE

 

§4 REKLAMACJE

1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane mailowo na adres bok@fasklep.pl.

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania.

3. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje Uczestników Promocji na podstawie Regulaminu.

4. Decyzja Komisji w sprawie reklamacji jest ostateczna, o sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony informacją e-mail przesłaną na adres email, z którego została zgłoszona reklamacja.

 

§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Promocji a także dla celów marketingowych Organizatora.

2. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Fitness Authority Sp. z o.o. z siedzibą w Otominie 80-174, ul. Konna 40.

 

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 30.01.2017 r.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji.

4. Wszelkie spory między Organizatorem Promocji i jego Uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

5. Materiały reklamowe Promocji mają jedynie charakter informacyjno-promocyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, obserwuj naszą ofertę.

Info

KUP TERAZ MASS z linii CORE 7kg, a otrzymasz dodatkowo w zestawie: t-shirt Core Team + 4 próbki Mass + shaker Mass + baton Mass
x