Jeśli znalazłeś jakiś błąd w naszym sklepie lub masz jakąś sugestię - prosimy wpisz ją poniżej.


Email:

Brak produktów w koszyku

NOWOROCZNE ZESTAWY MASA I RZEŹBA!!!

Szanowni Klienci,

nadszedł czas Noworocznych Postanowień: pozostaje pytanie, co jest celem MASA czy RZEŹBA?

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi zestawami:

 

ZESTAW NA RZEŹBĘ:

http://fasklep.pl/fa-nutrition-xtreme-glutamine-500g-ZESTAW8-424.html

 

ZESTAW NA MASĘ:

http://fasklep.pl/fa-nutrition-xtreme-mass-effect-ZESTAW9-425.html

 

Nowy Rok to również czas na prezenty dla naszych najbliższych:

BABCI I DZIADKA

http://fasklep.pl/fa-nutrition-flex-core-ZESTAW1-416.html

 

http://fasklep.pl/fa-nutrition-flex-core-zestaw6-422.html

 

DLA NIEJ

http://fasklep.pl/fa-nutrition-flex-core-zestaw3-418.html

 

DLA NIEGO

http://fasklep.pl/bad-ass-bcaa-811-zestaw4-419.html

 

DLA NARCIARZA

http://fasklep.pl/fa-nutrition-xtreme-glutamine-500g-ZESTAW7-423.html

 

DLA BIEGACZA

http://fasklep.pl/fa-nutrition-lipoburn-120kaps-ZESTAW5-420.html

DLA KULTURYSTY

http://fasklep.pl/fa-nutrition-mass-core-zestaw2-417.html

 

Zapraszamy również do naszego sklepu z odzieżą sportową www.fasportswear.com

 

Promocja dotyczy osób kupujących produkty w cenach detalicznych. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem promocji.

 

Pozdrawiamy i życzymy Szczęśliwego Nowego Roku,

Team FAsklep.pl

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ "ZESTAWY NOWOROCZNE"

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Promocja pod nazwą "Zestawy Noworoczne", zwana dalej Promocją jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzona przez Fitness Authority Sp. z o.o. w Otominie.

2. Organizatorem promocji oraz fundatorem nagród jest Fitness Authority Sp. z o.o. z siedzibą w Otominie (80-174) przy ul. Konnej 40, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000355208, NIP: 9571037001; REGON: 221006572.

3. Promocja skierowana jest do klientów sklepu internetowego www.fasklep.pl

4. Niniejszy Regulamin reguluje zasady organizacji Promocji.

 

§2 CZAS TRWANIA PROMOCJI

1. Promocja rozpoczyna się dnia 29 GRUDNIA 2016 r. o godz. 15:00 i potrwa do 15 stycznia 2017r. (decyduje data złożenia zamówienia) lub do wyczerpania zapasów.

 

§3 WARUNKI PROMOCJI

1. Promocją objęte są wszystkie zakupy dokonane w sklepie www.fasklep.pl w terminie, o którym mowa w punkcie 2.1. niniejszego Regulaminu.

2. W trakcie promocji klient może zakupić dowolną ilość zestawów promocyjnych:

1) ZESTAW MASA

2) ZESTAW RZEŹBA

3) ZESTAW DLA NARCIARZA

4) ZESTAW DLA BIEGACZA

5) ZESTAW DLA BABCI

6) ZESTAW DLA DZIADKA

7) ZESTAW DLA NIEJ

8) ZESTAW DLA NIEGO

9) ZESTAW DLA KULTURYSTY

 

§4 REKLAMACJE

1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane mailowo na adres ania@fasklep.pl.

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania.

3. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje Uczestników Promocji na podstawie Regulaminu.

4. Decyzja Komisji w sprawie reklamacji jest ostateczna, o sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony informacją e-mail przesłaną na adres email, z którego została zgłoszona reklamacja.

 

§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Promocji a także dla celów marketingowych Organizatora.

2. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Fitness Authority Sp. z o.o. z siedzibą w Otominie 80-174, ul. Konna 40.

 

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 29.12.2016 r.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji.

4. Wszelkie spory między Organizatorem Promocji i jego Uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

5. Materiały reklamowe Promocji mają jedynie charakter informacyjno-promocyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, obserwuj naszą ofertę.

Info

KUP TERAZ MASS z linii CORE 7kg, a otrzymasz dodatkowo w zestawie: t-shirt Core Team + 4 próbki Mass + shaker Mass + baton Mass
x