Jeśli znalazłeś jakiś błąd w naszym sklepie lub masz jakąś sugestię - prosimy wpisz ją poniżej.


Email:

Brak produktów w koszyku

PROMOCJA WAKACYJNA!!!

Szanowni Klienci,

tylko teraz promocja WAKACYJNA - wyprzedaż wielu topowych produktów i obniżka cen.
Zapraszamy do zapoznania się z produktami promocyjnymi:

 

FA Nutrition Xtreme 3R 500G PRZECENA z 99,00zł na 69,00zł http://fasklep.pl/fa-nutrition-xtreme-3r-151.html

 

FA Nutrition Xtreme Anticatabolix 500g PRZECENA z 85,00zł na 69,00zł http://fasklep.pl/fa-nutrition-xtreme-anticatabolix-226.html

 

FA Nutrition Xtreme BCAA 5000 400g PRZECENA z 85,00zł na 69,00zł http://fasklep.pl/fa-nutrition-xtreme-bcaa-5000-227.html

 

FA Nutrition Xtreme Creatine 500g PRZECENA z 42,00zł na 35,00zł http://fasklep.pl/fa-nutrition-xtreme-creatine-500g-66736-31.html

 

FA Nutrition Xtreme Creatine 1000g PRZECENA z 70,00zł na 59,00zł http://fasklep.pl/fa-nutrition-xtreme-creatine-66734-30.html

 

FA Nutrition Xtreme Glutamine 500g PRZECENA z 79,00zł na 54,00zł http://fasklep.pl/fa-nutrition-xtreme-glutamine-66743-35.html

 

FA Nutrition Xtreme Napalm loaded with Vitargo 1000g PRZECENA z 128,00zł na 99,00zł http://fasklep.pl/fa-nutrition-xtreme-napalm-loaded-with-vitargo-40.html

 

FA Nutrition Xtreme Napalm Pre-Contest 500g PRZECENA z 101,00zł na 72,00zł http://fasklep.pl/fa-nutrition-xtreme-napalm-pre-contest-39.html

 

FA Nutrition Whey Protein 2270g PRZECENA z 159,00zł na 139,00zł http://fasklep.pl/fa-nutrition-whey-protein-13.html

 

FA Nutrition Whey Protein 908g PRZECENA z 69,00zł na 56,00zł http://fasklep.pl/fa-nutrition-whey-protein-908g-promocja-415.html

 

FA Nutrition Xtreme Napalm Pre-Contest 224g http://fasklep.pl/fa-nutrition-xtreme-napalm-pre-contest-465.html

 

Promocja dotyczy osób kupujących produkty w cenach detalicznych. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem promocji.

 

Pozdrawiamy,

Team FAsklep.pl

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ "PROMOCJA WAKACYJNA"

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Promocja pod nazwą "PROMOCJA WAKACYJNA", zwana dalej Promocją jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzona przez Fitness Authority Sp. z o.o. w Otominie.

2. Organizatorem promocji oraz fundatorem nagród jest Fitness Authority Sp. z o.o. z siedzibą w Otominie (80-174) przy ul. Konnej 40, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000355208, NIP: 9571037001; REGON: 221006572.

3. Promocja skierowana jest do klientów sklepu internetowego www.fasklep.pl

4. Niniejszy Regulamin reguluje zasady organizacji Promocji.

 

§2 CZAS TRWANIA PROMOCJI

1. Promocja rozpoczyna się dnia 15. lipca 2017 r. o godz. 15:00 i potrwa do 15 sierpnia 2017 r. do godz. 23:59 (decyduje data i godzina złożenia zamówienia) lub do wyczerpania zapasów).

 

§3 WARUNKI PROMOCJI

1. Promocją objęte są wszystkie zakupy dokonane w sklepie www.fasklep.pl w terminie, o którym mowa w punkcie 2.1. niniejszego Regulaminu.

2. W trakcie promocji klient może zakupić dowolną ilość PRODUKTÓW promocyjnych.

2.1

FA Nutrition Xtreme 3R 500G PRZECENA z 99,00zł na 69,00zł http://fasklep.pl/fa-nutrition-xtreme-3r-151.html

 

FA Nutrition Xtreme Anticatabolix 500g PRZECENA z 85,00zł na 69,00zł http://fasklep.pl/fa-nutrition-xtreme-anticatabolix-226.html

 

FA Nutrition Xtreme BCAA 5000 400g PRZECENA z 85,00zł na 69,00zł http://fasklep.pl/fa-nutrition-xtreme-bcaa-5000-227.html

 

FA Nutrition Xtreme Creatine 500g PRZECENA z 42,00zł na 35,00zł http://fasklep.pl/fa-nutrition-xtreme-creatine-500g-66736-31.html

 

FA Nutrition Xtreme Creatine 1000g PRZECENA z 70,00zł na 59,00zł http://fasklep.pl/fa-nutrition-xtreme-creatine-66734-30.html

 

FA Nutrition Xtreme Glutamine 500g PRZECENA z 79,00zł na 54,00zł http://fasklep.pl/fa-nutrition-xtreme-glutamine-66743-35.html

 

FA Nutrition Xtreme Napalm loaded with Vitargo 1000g PRZECENA z 128,00zł na 99,00zł http://fasklep.pl/fa-nutrition-xtreme-napalm-loaded-with-vitargo-40.html

 

FA Nutrition Xtreme Napalm Pre-Contest 500g PRZECENA z 101,00zł na 72,00zł http://fasklep.pl/fa-nutrition-xtreme-napalm-pre-contest-39.html

 

FA Nutrition Whey Protein 2270g PRZECENA z 159,00zł na 139,00zł http://fasklep.pl/fa-nutrition-whey-protein-13.html

 

FA Nutrition Whey Protein 908g PRZECENA z 69,00zł na 56,00zł http://fasklep.pl/fa-nutrition-whey-protein-908g-promocja-415.html

 

FA Nutrition Xtreme Napalm Pre-Contest 224g http://fasklep.pl/fa-nutrition-xtreme-napalm-pre-contest-465.html

 

 

§4 REKLAMACJE

1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane mailowo na adres bok@fasklep.pl.

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania.

3. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje Uczestników Promocji na podstawie Regulaminu.

4. Decyzja Komisji w sprawie reklamacji jest ostateczna, o sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony informacją e-mail przesłaną na adres email, z którego została zgłoszona reklamacja.

 

§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Promocji a także dla celów marketingowych Organizatora.

2. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Fitness Authority Sp. z o.o. z siedzibą w Otominie 80-174, ul. Konna 40.

 

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15.07.2017 r.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji.

4. Wszelkie spory między Organizatorem Promocji i jego Uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

5. Materiały reklamowe Promocji mają jedynie charakter informacyjno-promocyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, obserwuj naszą ofertę.

Info

KUP TERAZ MASS z linii CORE 7kg, a otrzymasz dodatkowo w zestawie: t-shirt Core Team + 4 próbki Mass + shaker Mass + baton Mass
x