Jeśli znalazłeś jakiś błąd w naszym sklepie lub masz jakąś sugestię - prosimy wpisz ją poniżej.


Email:

Brak produktów w koszyku

PROMOCJA ZRÓB FORMĘ PRZED LATEM

Szanowni Klienci,

zima się przedłuża, tylko teraz ostatnia chwila na złapanie formy przed latem.

1) Zadbaj o swoje zdrowie - NAJWAŻNIEJSZE jest OCZYSZCZENIE organizmu = FA Nutrition Greens & Juice 300g antyoksydanty + błonnik

TYLKO TERAZ PRZECENA z 42,00zł na 19,00zł http://fasklep.pl/fa-nutrition-greens-juice-71966-195.html

 

2) WZMOCNIJ swoje mięśnie i uzupełnij dietę o białko

FA Performance Whey 80 500g PROMOCYJNA CENA 29,00zł http://fasklep.pl/fa-nutrition-whey-protein-441.html

 

So good! Protein plus 908g HQ SHAKER PROMOCJA + PRZECENA z 84,00zł na 55,00zł = 29zł TANIEJ!!! PLUS SHAKER HQ O WARTOŚCI 29,00zł http://fasklep.pl/so-good-protein-189.html

 

3xWHEY PROTEIN 908g ZA STÓWKĘ! http://fasklep.pl/fa-nutrition-whey-protein-3x908g-przecena-427.html

 

LevroWheySupreme 2270g PRZECENA z 179,00zł na 169,00zł http://fasklep.pl/levrowheysupreme-273.html

 

FA Nutrition Gold Whey Protein Isolate Pure 908g http://fasklep.pl/fa-nutrition-gold-whey-protein-isolate-71919-301.html

 

3) Bądź silniejszy/a

Premium Nutrition Crea Stack PROMOCJA 36,00zł + shaker + 7xsaszetka one serving siz http://fasklep.pl/premium-nutrition-crea-stack-70984-295.html

 

FA Nutrition Xtreme Tech-Amino 325tab PRZECENA z 69,00zł na 39,00zł http://fasklep.pl/fa-nutrition-xtreme-tech-amino-70413-20.html

 

Zapraszamy do składania zamówień!!!

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem promocji.

 

Team FAsklep.pl

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ "ZRÓB FORMĘ PRZED LATEM"

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Promocja pod nazwą "Zrób formę przed latem", zwana dalej Promocją jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzona przez Fitness Authority Sp. z o.o. w Otominie.

2. Organizatorem promocji oraz fundatorem nagród jest Fitness Authority Sp. z o.o. z siedzibą w Otominie (80-174) przy ul. Konnej 40, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000355208, NIP: 9571037001; REGON: 221006572.

3. Promocja skierowana jest do klientów sklepu internetowego www.fasklep.pl

4. Niniejszy Regulamin reguluje zasady organizacji Promocji.

 

§2 CZAS TRWANIA PROMOCJI

1. Promocja rozpoczyna się dnia 18. kwietnia 2017 r. o godz. 15:00 i potrwa do 28 kwietnia 2017 r. do godz. 23:59 (decyduje data i godzina złożenia zamówienia) lub do wyczerpania zapasów.

 

§3 WARUNKI PROMOCJI

1. Promocją objęte są wszystkie zakupy dokonane w sklepie www.fasklep.pl w terminie, o którym mowa w punkcie 2.1. niniejszego Regulaminu.

2. W trakcie promocji klient może zakupić dowolną ilość PRODUKTÓW promocyjnych wymienionych poniżej.

1) Zadbaj o swoje zdrowie - NAJWAŻNIEJSZE jest OCZYSZCZENIE organizmu = FA Nutrition Greens & Juice 300g antyoksydanty + błonnik

TYLKO TERAZ PRZECENA z 42,00zł na 19,00zł http://fasklep.pl/fa-nutrition-greens-juice-71966-195.html

 

2) WZMOCNIJ swoje mięśnie i uzupełnij dietę o białko

FA Performance Whey 80 500g PROMOCYJNA CENA 29,00zł http://fasklep.pl/fa-nutrition-whey-protein-441.html

 

So good! Protein plus 908g HQ SHAKER PROMOCJA + PRZECENA z 84,00zł na 55,00zł = 29zł TANIEJ!!! PLUS SHAKER HQ O WARTOŚCI 29,00zł http://fasklep.pl/so-good-protein-189.html

 

3xWHEY PROTEIN 908g ZA STÓWKĘ! http://fasklep.pl/fa-nutrition-whey-protein-3x908g-przecena-427.html

 

LevroWheySupreme 2270g PRZECENA z 179,00zł na 169,00zł http://fasklep.pl/levrowheysupreme-273.html

 

FA Nutrition Gold Whey Protein Isolate Pure 908g http://fasklep.pl/fa-nutrition-gold-whey-protein-isolate-71919-301.html

 

3) Bądź silniejszy/a

Premium Nutrition Crea Stack PROMOCJA 36,00zł + shaker + 7xsaszetka one serving siz http://fasklep.pl/premium-nutrition-crea-stack-70984-295.html

 

§4 REKLAMACJE

1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane mailowo na adres bok@fasklep.pl.

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania.

3. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje Uczestników Promocji na podstawie Regulaminu.

4. Decyzja Komisji w sprawie reklamacji jest ostateczna, o sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony informacją e-mail przesłaną na adres email, z którego została zgłoszona reklamacja.

 

§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Promocji a także dla celów marketingowych Organizatora.

2. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Fitness Authority Sp. z o.o. z siedzibą w Otominie 80-174, ul. Konna 40.

 

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 18.04.2017 r.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji.

4. Wszelkie spory między Organizatorem Promocji i jego Uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

5. Materiały reklamowe Promocji mają jedynie charakter informacyjno-promocyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, obserwuj naszą ofertę.

Info

KUP TERAZ MASS z linii CORE 7kg, a otrzymasz dodatkowo w zestawie: t-shirt Core Team + 4 próbki Mass + shaker Mass + baton Mass
x