Jeśli znalazłeś jakiś błąd w naszym sklepie lub masz jakąś sugestię - prosimy wpisz ją poniżej.


Email:

Brak produktów w koszyku

PROMOCJE NOWOROCZNE!!!

Szanowni Klienci,

życzymy Państwu Szczęśliwego Nowego Roku, wielu sukcesów w życiu prywatnym oraz zawodowym. Nowych celów treningowych oraz dyscypliny w ich realizowaniu. Spełnienia marzeń i udanych zakupów w naszym fasklepie :)

Pozdrawiamy

Team fasklep.pl


Zapraszamy do zapoznania się z naszymi Noworocznymi Promocjami:

1) Najwyższej jakości izolat białka serwatkowego BAD ASS® ZERO(UWAGA DATA DO KOŃCA LUTEGO 2018 r.)
CENA PROMOCYJNA z 221,00zł na 120,00zł - OSZCZĘDZASZ 101,00zł!!
http://fasklep.pl/bad-ass-zero-498.html

 

2) BAD ASS® AMINO(UWAGA DATA DO KOŃCA LUTEGO 2018r.
CENA PROMOCYJNA z 75,00zł na 48,00zł - OSZCZĘDZASZ 27,00zł!!
http://fasklep.pl/bad-ass-amino-499.html

 

3) So Good! PRO Nuts(UWAGA DATA DO KOŃCA MARCA 2018 r.)
CENA PROMOCYJNA z 37,00zł na 25,00zł - OSZCZĘDZASZ 12,00zł!!
http://fasklep.pl/so-good-pro-nuts-500.html

 

4) FA Nutrition Xtreme C.H.A.R.G.E. 500g
CENA PROMOCYJNA z 65,00zł na 40,00zł - OSZCZĘDZASZ 25,00zł!!
http://fasklep.pl/fa-nutrition-xtreme-charge-362.html

 

5) FA Nutrition Whey Protein 3x908g
CENA PROMOCYJNA z 168,00zł na 109,00zł - OSZCZĘDZASZ 59,00zł!!
http://fasklep.pl/fa-nutrition-whey-protein-3x908g-przecena-427.html

 

6) FA Nutrition Xtreme Anticatabolix 500g
CENA PROMOCYJNA z 85,00zł na 69,00zł - OSZCZĘDZASZ 16,00zł!!
http://fasklep.pl/fa-nutrition-xtreme-anticatabolix-226.html

 

7) Gear Crea Shock CENA NA POŻEGNANIE LINII 151g
CENA PROMOCYJNA z 59,00zł na 29,00zł - OSZCZĘDZASZ 30,00zł!!
http://fasklep.pl/gear-crea-shock-220.html

 

8) Zestaw witamin i minerałów Levro Armour AM PM Formula 180tabs
CENA PROMOCYJNA z 89,00zł na 69,00zł - OSZCZĘDZASZ 20,00zł!!
http://fasklep.pl/fa-nutrition-multivitamin-am-pm-formula-armour-466.html

 

9) NUCLEAR NUTRITION SYNTHESIS MULTI CREATINE COMPLEX 316g
CENA PROMOCYJNA z 69,99zł na 49,99zł - OSZCZĘDZASZ 20,00zł!!
http://fasklep.pl/nuclear-nutrition-synthesis-multi-creatine-complex-316g-460.html

 

10) Vitarade Energy Gel (UWAGA DATA DO KOŃCA MAJA 2018r.)
CENA PROMOCYJNA z 4,50zł na 3,00zł - OSZCZĘDZASZ 1,50zł!!
http://fasklep.pl/vitarade-energy-gel-42.html

 

11) FA Nutrition Diamond Hydrolysed Whey Protein (UWAGA DATA DO KOŃCA KWIETNIA 2018 r.)
CENA PROMOCYJNA z 219,00zł na 159,00zł - OSZCZĘDZASZ 60,00zł!!
http://fasklep.pl/fa-nutrition-diamond-hydrolysed-whey-protein-502.html

 

12) Najwyższej jakości izolat białka serwatkowego BAD ASS® ZERO(UWAGA DATA DO KOŃCA KWIETNIA 2018 r.)
CENA PROMOCYJNA z 221,00zł na 145,00zł - OSZCZĘDZASZ 76,00zł!!
http://fasklep.pl/bad-ass-zero-501.html

 

13) FA Nutrition Xtreme H.P. Protein 908G
CENA PROMOCYJNA z 120,00zł na 90,00zł - OSZCZĘDZASZ 30,00zł!!
http://fasklep.pl/fa-nutrition-xtreme-hp-protein-503.html

 

14) Nuclear Nutrition Isotope Protein Bar 60g
CENA PROMOCYJNA z 7,50zł na 4,50zł - OSZCZĘDZASZ 3,00zł!!
http://fasklep.pl/nuclear-nutrition-isotope-protein-bar-60g-nn-468.html

 

Zapraszamy również do naszego sklepu z odzieżą sportową www.fasportswear.com

Promocja dotyczy osób kupujących produkty w cenach detalicznych. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem promocji.

 

Pozdrawiamy i jeszcze raz życzymy Szczęśliwego Nowego Roku,

Team FAsklep.pl

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ "PROMOCJA BLACK FRIDAY - BLACK WEEKEND"

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Promocja pod nazwą "PROMOCJE NOWOROCZNE", zwana dalej Promocją jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzona przez Fitness Authority Sp. z o.o. w Otominie.

2. Organizatorem promocji oraz fundatorem nagród jest Fitness Authority Sp. z o.o. z siedzibą w Otominie (80-174) przy ul. Konnej 40, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000355208, NIP: 9571037001; REGON: 221006572.

3. Promocja skierowana jest do klientów sklepu internetowego www.fasklep.pl

4. Niniejszy Regulamin reguluje zasady organizacji Promocji.

 

§2 CZAS TRWANIA PROMOCJI

1. Promocja rozpoczyna się dnia 29. GRUDNIA 2017 r. o godz. 16:00 i potrwa do 19 STYCZNIA 2017 r. do godz. 12:00 (decyduje data i godzina złożenia zamówienia) lub do wyczerpania zapasów.

 

§3 WARUNKI PROMOCJI

1. Promocją objęte są wszystkie poniższe produkty:

1) Najwyższej jakości izolat białka serwatkowego BAD ASS® ZERO(UWAGA DATA DO KOŃCA LUTEGO 2018 r.)
CENA PROMOCYJNA z 221,00zł na 120,00zł - OSZCZĘDZASZ 101,00zł!!
http://fasklep.pl/bad-ass-zero-498.html

 

2) BAD ASS® AMINO(UWAGA DATA DO KOŃCA LUTEGO 2018r.
CENA PROMOCYJNA z 75,00zł na 48,00zł - OSZCZĘDZASZ 27,00zł!!
http://fasklep.pl/bad-ass-amino-499.html

 

3) So Good! PRO Nuts(UWAGA DATA DO KOŃCA MARCA 2018 r.)
CENA PROMOCYJNA z 37,00zł na 25,00zł - OSZCZĘDZASZ 12,00zł!!
http://fasklep.pl/so-good-pro-nuts-500.html

 

4) FA Nutrition Xtreme C.H.A.R.G.E. 500g
CENA PROMOCYJNA z 65,00zł na 40,00zł - OSZCZĘDZASZ 25,00zł!!
http://fasklep.pl/fa-nutrition-xtreme-charge-362.html

 

5) FA Nutrition Whey Protein 3x908g
CENA PROMOCYJNA z 168,00zł na 109,00zł - OSZCZĘDZASZ 59,00zł!!
http://fasklep.pl/fa-nutrition-whey-protein-3x908g-przecena-427.html

 

6) FA Nutrition Xtreme Anticatabolix 500g
CENA PROMOCYJNA z 85,00zł na 69,00zł - OSZCZĘDZASZ 16,00zł!!
http://fasklep.pl/fa-nutrition-xtreme-anticatabolix-226.html

 

7) Gear Crea Shock CENA NA POŻEGNANIE LINII 151g
CENA PROMOCYJNA z 59,00zł na 29,00zł - OSZCZĘDZASZ 30,00zł!!
http://fasklep.pl/gear-crea-shock-220.html

 

8) Zestaw witamin i minerałów Levro Armour AM PM Formula 180tabs
CENA PROMOCYJNA z 89,00zł na 69,00zł - OSZCZĘDZASZ 20,00zł!!
http://fasklep.pl/fa-nutrition-multivitamin-am-pm-formula-armour-466.html

 

9) NUCLEAR NUTRITION SYNTHESIS MULTI CREATINE COMPLEX 316g
CENA PROMOCYJNA z 69,99zł na 49,99zł - OSZCZĘDZASZ 20,00zł!!
http://fasklep.pl/nuclear-nutrition-synthesis-multi-creatine-complex-316g-460.html

 

10) Vitarade Energy Gel (UWAGA DATA DO KOŃCA MAJA 2018r.)
CENA PROMOCYJNA z 4,50zł na 3,00zł - OSZCZĘDZASZ 1,50zł!!
http://fasklep.pl/vitarade-energy-gel-42.html

 

11) FA Nutrition Diamond Hydrolysed Whey Protein (UWAGA DATA DO KOŃCA KWIETNIA 2018 r.)
CENA PROMOCYJNA z 219,00zł na 159,00zł - OSZCZĘDZASZ 60,00zł!!
http://fasklep.pl/fa-nutrition-diamond-hydrolysed-whey-protein-502.html

 

12) Najwyższej jakości izolat białka serwatkowego BAD ASS® ZERO(UWAGA DATA DO KOŃCA KWIETNIA 2018 r.)
CENA PROMOCYJNA z 221,00zł na 145,00zł - OSZCZĘDZASZ 76,00zł!!
http://fasklep.pl/bad-ass-zero-501.html

 

13) FA Nutrition Xtreme H.P. Protein 908G
CENA PROMOCYJNA z 120,00zł na 90,00zł - OSZCZĘDZASZ 30,00zł!!
http://fasklep.pl/fa-nutrition-xtreme-hp-protein-503.html

 

14) Nuclear Nutrition Isotope Protein Bar 60g
CENA PROMOCYJNA z 7,50zł na 4,50zł - OSZCZĘDZASZ 3,00zł!!
http://fasklep.pl/nuclear-nutrition-isotope-protein-bar-60g-nn-468.html

 

 

§4 REKLAMACJE

1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane mailowo na adres bok@fasklep.pl.

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania.

3. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje Uczestników Promocji na podstawie Regulaminu.

4. Decyzja Komisji w sprawie reklamacji jest ostateczna, o sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony informacją e-mail przesłaną na adres email, z którego została zgłoszona reklamacja.

 

§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Promocji a także dla celów marketingowych Organizatora.

2. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Fitness Authority Sp. z o.o. z siedzibą w Otominie 80-174, ul. Konna 40.

 

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 29.12.2017 r.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji.

4. Wszelkie spory między Organizatorem Promocji i jego Uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

5. Materiały reklamowe Promocji mają jedynie charakter informacyjno-promocyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, obserwuj naszą ofertę.

Info

KUP TERAZ MASS z linii CORE 7kg, a otrzymasz dodatkowo w zestawie: t-shirt Core Team + 4 próbki Mass + shaker Mass + baton Mass
x