Jeśli znalazłeś jakiś błąd w naszym sklepie lub masz jakąś sugestię - prosimy wpisz ją poniżej.


Email:

Brak produktów w koszyku

TY TEŻ MOŻESZ MIEĆ DZIEŃ DZIECKA!!!

Szanowni Klienci,

Z okazji Dnia Dziecka przygotowaliśmy specjalne promocje:

 

Przepyszne Pancakes do przygotowania w domu – smaczne i pożywne śniadanie http://fasklep.pl/so-good-protein-pancake--309.html - PRZECENA z 136,00zł na 99,00zł

 

Glutamina – nigdy tak tania!!!! - PRZECENA z 79,00zł na 49,00zł http://fasklep.pl/fa-nutrition-xtreme-glutamine-500g-66743-35.html

 

Kompleks kreatynowy z wybuchowego NUCLEAR NUTRITION - PRZECENA z 69,99zł na 49,99zł http://fasklep.pl/nuclear-nutrition-sythesis-multi-creatine-complex-460.html

 

Najlepszy gainer w najniższej cenie - PRZECENA z 199,00zł na 179,10zł http://fasklep.pl/fa-nutrition-mass-core-126.html

 

FA NUTRITION WHEY 3X908g CZYLI AŻ 2724g ZA 109zł!!!!!! http://fasklep.pl/fa-nutrition-whey-protein-3x908g-przecena-427.html

 

Klasyczny t-shirt z logiem FA tylko 39,00zł http://fasklep.pl/t-shirt-fa-niebieska-379.html

http://fasklep.pl/t-shirt-fa-team-czerwona-377.html

http://fasklep.pl/t-shirt-fa-bia%C5%82a-380.html

http://fasklep.pl/t-shirt-fa-team-br%C4%85zowa-378.html

 

Zapraszamy do składania zamówień!!!

 

Promocja dotyczy osób kupujących produkty w cenach detalicznych. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem promocji.

 

Pozdrawiamy,

Team FAsklep.pl

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ "TY TEŻ MOŻESZ MIEĆ DZIEŃ DZIECKA"

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Promocja pod nazwą "Ty też możesz mieć Dzień Dziecka", zwana dalej Promocją jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzona przez Fitness Authority Sp. z o.o. w Otominie.

2. Organizatorem promocji oraz fundatorem nagród jest Fitness Authority Sp. z o.o. z siedzibą w Otominie (80-174) przy ul. Konnej 40, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000355208, NIP: 9571037001; REGON: 221006572.

3. Promocja skierowana jest do klientów sklepu internetowego www.fasklep.pl

4. Niniejszy Regulamin reguluje zasady organizacji Promocji.

 

§2 CZAS TRWANIA PROMOCJI

1. Promocja rozpoczyna się dnia 29. maja 2017 r. o godz. 15:00 i potrwa do 04 czerwca 2017 r. do godz. 23:59 (decyduje data i godzina złożenia zamówienia) lub do wyczerpania zapasów).

 

§3 WARUNKI PROMOCJI

1. Promocją objęte są wszystkie zakupy dokonane w sklepie www.fasklep.pl w terminie, o którym mowa w punkcie 2.1. niniejszego Regulaminu.

2. W trakcie promocji klient może zakupić dowolną ilość PRODUKTÓW promocyjnych.

2.1

Przepyszne Pancakes do przygotowania w domu – smaczne i pożywne śniadanie http://fasklep.pl/so-good-protein-pancake--309.html - PRZECENA z 136,00zł na 99,00zł

 

Glutamina – nigdy tak tania!!!! - PRZECENA z 79,00zł na 49,00zł http://fasklep.pl/fa-nutrition-xtreme-glutamine-500g-66743-35.html

 

Kompleks kreatynowy z wybuchowego NUCLEAR NUTRITION - PRZECENA z 69,99zł na 49,99zł http://fasklep.pl/nuclear-nutrition-sythesis-multi-creatine-complex-460.html

 

Najlepszy gainer w najniższej cenie - PRZECENA z 199,00zł na 179,10zł http://fasklep.pl/fa-nutrition-mass-core-126.html

 

FA NUTRITION WHEY 3X908g CZYLI AŻ 2724g ZA 109zł!!!!!! http://fasklep.pl/fa-nutrition-whey-protein-3x908g-przecena-427.html

 

Klasyczny t-shirt z logiem FA tylko 39,00zł http://fasklep.pl/t-shirt-fa-niebieska-379.html

http://fasklep.pl/t-shirt-fa-team-czerwona-377.html

http://fasklep.pl/t-shirt-fa-bia%C5%82a-380.html

http://fasklep.pl/t-shirt-fa-team-br%C4%85zowa-378.html

 

 

§4 REKLAMACJE

1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane mailowo na adres bok@fasklep.pl.

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania.

3. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje Uczestników Promocji na podstawie Regulaminu.

4. Decyzja Komisji w sprawie reklamacji jest ostateczna, o sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony informacją e-mail przesłaną na adres email, z którego została zgłoszona reklamacja.

 

§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Promocji a także dla celów marketingowych Organizatora.

2. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Fitness Authority Sp. z o.o. z siedzibą w Otominie 80-174, ul. Konna 40.

 

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 29.05.2017 r.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji.

4. Wszelkie spory między Organizatorem Promocji i jego Uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

5. Materiały reklamowe Promocji mają jedynie charakter informacyjno-promocyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, obserwuj naszą ofertę.

Info

KUP TERAZ MASS z linii CORE 7kg, a otrzymasz dodatkowo w zestawie: t-shirt Core Team + 4 próbki Mass + shaker Mass + baton Mass
x