Jeśli znalazłeś jakiś błąd w naszym sklepie lub masz jakąś sugestię - prosimy wpisz ją poniżej.


Email:

Brak produktów w koszyku

W WEEKEND TNIEMY CENY!!!

Szanowni Klienci,

tylko W TEN WEEKEND przygotowaliśmy dla Państwa promocję TNIEMY CENY:

GEAR PRE SHOCK 405g z 79,00zł na 44,00zł
http://fasklep.pl/gear-pre-shock-221.html

GEAR MASS SHOCK 6,8kg z 199,00zł na 149,00zł
http://fasklep.pl/gear-mass-shock-217.html

GEAR WHEY SHOCK 2270g Z 189,00zł na 129,00zł
http://fasklep.pl/gear-whey-shock-218.html

GEAR AMINO SHOCK 366g z 59,00zł na 44,00zł
http://fasklep.pl/gear-amino-shock-219.html

GEAR ISO SHOCK 2270g z 209,00zł na 159,00zł
http://fasklep.pl/gear-iso-shock-260.html

OPASKA SYLIKONOWA GEAR z 5,00zł 4,00zł
http://fasklep.pl/opaska-silikonowa-gear--73522-385.html

FA Nutrition Greens & Juice 300g z 42,00zł na 19,00zł
http://fasklep.pl/fa-nutrition-greens-juice-71966-195.html

FA Nutrition Xtreme Creatine 500g plus 3x one serving size
http://fasklep.pl/fa-nutrition-xtreme-creatine-500g-66736-31.html

 

ARCHIWALNE MAGAZYNY MD MUSCULAR DEVELOPMENT:
http://fasklep.pl/fa-nutrition-xtreme-creatine-500g-66736-31.html

Zapraszamy do składania zamówień!!!

 

Promocja dotyczy osób kupujących produkty w cenach detalicznych. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem promocji.

 

Pozdrawiamy,

Team FAsklep.pl

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ "TNIEMY CENY"

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Promocja pod nazwą "TNIEMY CENY", zwana dalej Promocją jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzona przez Fitness Authority Sp. z o.o. w Otominie.

2. Organizatorem promocji oraz fundatorem nagród jest Fitness Authority Sp. z o.o. z siedzibą w Otominie (80-174) przy ul. Konnej 40, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000355208, NIP: 9571037001; REGON: 221006572.

3. Promocja skierowana jest do klientów sklepu internetowego www.fasklep.pl

4. Niniejszy Regulamin reguluje zasady organizacji Promocji.

 

§2 CZAS TRWANIA PROMOCJI

1. Promocja rozpoczyna się 17 LUTEGO 2017r. o godz. 8:00 i potrwa do 19 LUTEGO 2017r. do godz. 23:59 (decyduje data i godzina złożenia zamówienia) lub do wyczerpania zapasów.

 

§3 WARUNKI PROMOCJI

1. Promocją objęte są wszystkie zakupy dokonane w sklepie www.fasklep.pl w terminie, o którym mowa w punkcie 2.1. niniejszego Regulaminu.

2. W trakcie promocji klient może zakupić dowolną ilość PRODUKTÓW promocyjnych.

 

PROMOCJA "TNIEMY CENY":

 

GEAR PRE SHOCK 405g z 79,00zł na 44,00zł
http://fasklep.pl/gear-pre-shock-221.html

GEAR MASS SHOCK 6,8kg z 199,00zł na 149,00zł
http://fasklep.pl/gear-mass-shock-217.html

GEAR WHEY SHOCK 2270g Z 189,00zł na 129,00zł
http://fasklep.pl/gear-whey-shock-218.html

GEAR AMINO SHOCK 366g z 59,00zł na 44,00zł
http://fasklep.pl/gear-amino-shock-219.html

GEAR ISO SHOCK 2270g z 209,00zł na 159,00zł
http://fasklep.pl/gear-iso-shock-260.html

OPASKA SYLIKONOWA GEAR z 5,00zł 4,00zł
http://fasklep.pl/opaska-silikonowa-gear--73522-385.html

FA Nutrition Greens & Juice 300g z 42,00zł na 19,00zł
http://fasklep.pl/fa-nutrition-greens-juice-71966-195.html

FA Nutrition Xtreme Creatine 500g plus 3x one serving size
http://fasklep.pl/fa-nutrition-xtreme-creatine-500g-66736-31.html

 

ARCHIWALNE MAGAZYNY MD MUSCULAR DEVELOPMENT:
http://fasklep.pl/fa-nutrition-xtreme-creatine-500g-66736-31.html

 

§4 REKLAMACJE

1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane mailowo na adres bok@fasklep.pl.

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania.

3. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje Uczestników Promocji na podstawie Regulaminu.

4. Decyzja Komisji w sprawie reklamacji jest ostateczna, o sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony informacją e-mail przesłaną na adres email, z którego została zgłoszona reklamacja.

 

§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Promocji a także dla celów marketingowych Organizatora.

2. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Fitness Authority Sp. z o.o. z siedzibą w Otominie 80-174, ul. Konna 40.

 

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 17.02.2017 r.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji.

4. Wszelkie spory między Organizatorem Promocji i jego Uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

5. Materiały reklamowe Promocji mają jedynie charakter informacyjno-promocyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, obserwuj naszą ofertę.

Info

KUP TERAZ MASS z linii CORE 7kg, a otrzymasz dodatkowo w zestawie: t-shirt Core Team + 4 próbki Mass + shaker Mass + baton Mass
x