Jeśli znalazłeś jakiś błąd w naszym sklepie lub masz jakąś sugestię - prosimy wpisz ją poniżej.


Email:

Brak produktów w koszyku

ŻEGNAMY WIOSNĘ, WITAMY LATO

Szanowni Klienci,

Przygotowaliśmy nowe cieplutkie promocje na powitanie lata:

 

FA Nutrition Whey 2270g - PRZECENA z 149,00zł na 121,00zł http://fasklep.pl/fa-nutrition-whey-303.html

 

LevroRecovery 525g - PRZECENA z 121,00zł na 108,90zł http://fasklep.pl/levrorecovery-71313-272.html

 

LevroLegendaryMass 6800g - PRZECENA z 219,00zł 179,00zł http://fasklep.pl/levrolegendarymass-286.html

 

LevroISOWhey – PRZECENA z 229,00zł 199,00zł http://fasklep.pl/levroisowhey-274.html

 

LevroAminoSurge 500g – WYPRZEDAŻ z 113,00zł na 84,00zł http://fasklep.pl/levroaminosurge-269.html

 

FA Performance Whey 80 500g PROMOCYJNA CENA http://fasklep.pl/fa-nutrition-whey-protein-441.html

T-shirt z logiem FA PRZECENA z 39,00zł na 29,00zł http://fasklep.pl/t-shirt-fa-niebieska-379.html

http://fasklep.pl/t-shirt-fa-team-czerwona-377.html

http://fasklep.pl/t-shirt-fa-bia%C5%82a-380.html

http://fasklep.pl/t-shirt-fa-team-br%C4%85zowa-378.html

FA NUTRITION WHEY 3X908g CZYLI AŻ 2724g białka
WYPRZEDAŻ ZAMIAST 3x69,00zł=207,00zł TYLKO 3szt ZA 120,00zł!!!!!!http://fasklep.pl/fa-nutrition-whey-protein-3x908g-przecena-427.html

NUCLEAR NUTRITION SYNTHESIS MULTI CREATINE COMPLEX - PRZECENA z 69,99zł na 49,99zł http://fasklep.pl/nuclear-nutrition-sythesis-multi-creatine-complex-460.html

So good! Protein Pancake - WYPRZEDAŻ z 136,00zł na 99,00zł http://fasklep.pl/so-good-protein-pancake--309.html

Xtreme Glutamine 500g - WYPRZEDAŻ z 79,00zł na 55,00zł http://fasklep.pl/fa-nutrition-xtreme-glutamine-500g-66743-35.html

 

Zapraszamy do składania zamówień!!!

 

Promocja dotyczy osób kupujących produkty w cenach detalicznych. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem promocji.

 

Pozdrawiamy,

Team FAsklep.pl

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ "WITAMY LATO"

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Promocja pod nazwą "Witamy Lato", zwana dalej Promocją jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzona przez Fitness Authority Sp. z o.o. w Otominie.

2. Organizatorem promocji oraz fundatorem nagród jest Fitness Authority Sp. z o.o. z siedzibą w Otominie (80-174) przy ul. Konnej 40, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000355208, NIP: 9571037001; REGON: 221006572.

3. Promocja skierowana jest do klientów sklepu internetowego www.fasklep.pl

4. Niniejszy Regulamin reguluje zasady organizacji Promocji.

 

§2 CZAS TRWANIA PROMOCJI

1. Promocja rozpoczyna się dnia 12. czerwca 2017 r. o godz. 15:00 i potrwa do 30 czerwca 2017 r. do godz. 23:59 (decyduje data i godzina złożenia zamówienia) lub do wyczerpania zapasów).

 

§3 WARUNKI PROMOCJI

1. Promocją objęte są wszystkie zakupy dokonane w sklepie www.fasklep.pl w terminie, o którym mowa w punkcie 2.1. niniejszego Regulaminu.

2. W trakcie promocji klient może zakupić dowolną ilość PRODUKTÓW promocyjnych.

2.1

FA Nutrition Whey 2270g - PRZECENA z 149,00zł na 121,00zł http://fasklep.pl/fa-nutrition-whey-303.html

 

LevroRecovery 525g - PRZECENA z 121,00zł na 108,90zł http://fasklep.pl/levrorecovery-71313-272.html

 

LevroLegendaryMass 6800g - PRZECENA z 219,00zł 179,00zł http://fasklep.pl/levrolegendarymass-286.html

 

LevroISOWhey – PRZECENA z 229,00zł 199,00zł http://fasklep.pl/levroisowhey-274.html

 

LevroAminoSurge 500g – WYPRZEDAŻ z 113,00zł na 84,00zł http://fasklep.pl/levroaminosurge-269.html

 

FA Performance Whey 80 500g PROMOCYJNA CENA http://fasklep.pl/fa-nutrition-whey-protein-441.html

T-shirt z logiem FA PRZECENA z 39,00zł na 29,00zł http://fasklep.pl/t-shirt-fa-niebieska-379.html

http://fasklep.pl/t-shirt-fa-team-czerwona-377.html

http://fasklep.pl/t-shirt-fa-bia%C5%82a-380.html

http://fasklep.pl/t-shirt-fa-team-br%C4%85zowa-378.html

FA NUTRITION WHEY 3X908g CZYLI AŻ 2724g białka
WYPRZEDAŻ ZAMIAST 3x69,00zł=207,00zł TYLKO 3szt ZA 120,00zł!!!!!!http://fasklep.pl/fa-nutrition-whey-protein-3x908g-przecena-427.html

NUCLEAR NUTRITION SYNTHESIS MULTI CREATINE COMPLEX - PRZECENA z 69,99zł na 49,99zł http://fasklep.pl/nuclear-nutrition-sythesis-multi-creatine-complex-460.html

So good! Protein Pancake - WYPRZEDAŻ z 136,00zł na 99,00zł http://fasklep.pl/so-good-protein-pancake--309.html

Xtreme Glutamine 500g - WYPRZEDAŻ z 79,00zł na 55,00zł http://fasklep.pl/fa-nutrition-xtreme-glutamine-500g-66743-35.html

 

 

§4 REKLAMACJE

1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane mailowo na adres bok@fasklep.pl.

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania.

3. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje Uczestników Promocji na podstawie Regulaminu.

4. Decyzja Komisji w sprawie reklamacji jest ostateczna, o sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony informacją e-mail przesłaną na adres email, z którego została zgłoszona reklamacja.

 

§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Promocji a także dla celów marketingowych Organizatora.

2. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Fitness Authority Sp. z o.o. z siedzibą w Otominie 80-174, ul. Konna 40.

 

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 12.06.2017 r.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji.

4. Wszelkie spory między Organizatorem Promocji i jego Uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

5. Materiały reklamowe Promocji mają jedynie charakter informacyjno-promocyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, obserwuj naszą ofertę.

Info

KUP TERAZ MASS z linii CORE 7kg, a otrzymasz dodatkowo w zestawie: t-shirt Core Team + 4 próbki Mass + shaker Mass + baton Mass
x