Jeśli znalazłeś jakiś błąd w naszym sklepie lub masz jakąś sugestię - prosimy wpisz ją poniżej.


Email:

Brak produktów w koszyku

ZIMOWA WYPRZEDAŻ!!!

Szanowni Klienci,

początek roku to postanowienia, które każdy z nas chciałby zrealizować w jak największym stopniu.

Nasze promocje pomogą osiągnąć najlepszą sylwetkę.

PROMOCJE:

1) MĄKA MIGDAŁOWE KUP 2 W CENIE 1
http://fasklep.pl/so-good-almond-powder-72139-308.html

2) BIAŁKO FA NUTRITION WHEY 908G PLUS T-SHIRT 69ZŁ
http://fasklep.pl/fa-nutrition-whey-protein-10.html

3) XTREME TECH-AMINO PRZECENIONE Z 69ZŁ NA 39ZŁ
http://fasklep.pl/fa-nutrition-xtreme-tech-amino-70413-20.html

4) Makarony 13,20zł
http://fasklep.pl/so-good-protein-organic-soybean-pasta-makaron-proteinowy-428.html

5) XTREME WHEYBOLIC 80 500g promocyjna cena
http://fasklep.pl/xtreme-wheybolic-80-500g-promocyjna-cena-426.html

6) SHAKERY
http://fasklep.pl/21-akcesoria.html

7) Premium Crea Stack
http://fasklep.pl/premium-nutrition-crea-stack-70984-295.html

8) BIAŁKO FA NUTRITION WHEY 908G PLUS T-SHIRT 69ZŁ
http://fasklep.pl/fa-nutrition-xtreme-beef-mass-222.html

9) Xtreme Bcaa 5000 400g
http://fasklep.pl/fa-nutrition-xtreme-bcaa-5000-227.html

Zapraszamy do składania zamówień!!!

 

Promocja dotyczy osób kupujących produkty w cenach detalicznych. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem promocji.

 

Pozdrawiamy,

Team FAsklep.pl

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ "ZIMOWA WYPRZEDAŻ"

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Promocja pod nazwą "ZIMOWA WYPRZEDAŻ", zwana dalej Promocją jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzona przez Fitness Authority Sp. z o.o. w Otominie.

2. Organizatorem promocji oraz fundatorem nagród jest Fitness Authority Sp. z o.o. z siedzibą w Otominie (80-174) przy ul. Konnej 40, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000355208, NIP: 9571037001; REGON: 221006572.

3. Promocja skierowana jest do klientów sklepu internetowego www.fasklep.pl

4. Niniejszy Regulamin reguluje zasady organizacji Promocji.

 

§2 CZAS TRWANIA PROMOCJI

1. Promocja rozpoczyna się dnia 24 stycznia 2017r. o godz. 19:00 i potrwa do 29 stycznia 2017r. (decyduje data złożenia zamówienia) lub do wyczerpania zapasów.

 

§3 WARUNKI PROMOCJI

1. Promocją objęte są wszystkie zakupy dokonane w sklepie www.fasklep.pl w terminie, o którym mowa w punkcie 2.1. niniejszego Regulaminu.

2. W trakcie promocji klient może zakupić dowolną ilość PRODUKTÓW promocyjnych.

1) MĄKA MIGDAŁOWE KUP 2 W CENIE 1

2) BIAŁKO FA NUTRITION WHEY 908G PLUS T-SHIRT 69ZŁ

3) XTREME TECH-AMINO PRZECENIONE Z 69ZŁ NA 39ZŁ

4) So good! Organic Pasta Makarony 13,20zł

5) XTREME WHEYBOLIC 80 500g promocyjna cena

6) SHAKERY

7) Premium Crea Stack

8) Xtreme Beef Mass

9) Xtreme Bcaa 5000 400g

 

§4 REKLAMACJE

1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane mailowo na adres bok@fasklep.pl.

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania.

3. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje Uczestników Promocji na podstawie Regulaminu.

4. Decyzja Komisji w sprawie reklamacji jest ostateczna, o sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony informacją e-mail przesłaną na adres email, z którego została zgłoszona reklamacja.

 

§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Promocji a także dla celów marketingowych Organizatora.

2. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Fitness Authority Sp. z o.o. z siedzibą w Otominie 80-174, ul. Konna 40.

 

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 24.01.2017 r.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji.

4. Wszelkie spory między Organizatorem Promocji i jego Uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

5. Materiały reklamowe Promocji mają jedynie charakter informacyjno-promocyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, obserwuj naszą ofertę.

Info

KUP TERAZ MASS z linii CORE 7kg, a otrzymasz dodatkowo w zestawie: t-shirt Core Team + 4 próbki Mass + shaker Mass + baton Mass
x